Referenser

Entreprenader som utförts de sista åren är invändig ombyggnad av Högskolans lokaler i Borlänge,beställare Fastighets AB Hushagen. Ombyggnad av skolkök Forssaängskolan Borlänge, beställare Kommunfastigheter Borlänge. Ramavtal Borlänge Kommun Ramavtal Säters kommun Serviceavtal Erasteel i Vikmanshyttan M.M.