Om företaget

Byggtrio i Borlänge AB är ett företag med 20-talet anställda som funnits sedan 2002, företaget har sitt ursprung i NCC Byggservice. När NCC valde att lägga ner byggservice i Dalarna gavs möjlighet till filialerna att driva dessa vidare som privata bolag, de som drev Borlängefilialen var föregående ägarna Ingvar Gustafsson, Eric Öst och Gunnar Bruhn.

ByggTrio arbetar i första hand med reparationer, ombyggnader och tillbyggnader, även en del mindre entreprenader tillhör verksamheten.

Oktober 2008 har Roger Tylén, Per Andersson och Mikael Herbertsson gått in som nya ägare till Företaget. De nya ägarna kommer att driva företaget vidare i samma anda som tidgare och förvalta det goda rykte som ByggTrio skapat. 2012 i december har Roger Tylén lämnat företaget för att lägga all sin kraft på sitt nuvarande uppdrag som fastighetschef på Grönklitsgruppen. Det innebär att Per Andersson och Mikael Herbertsson driver ByggTrio vidare.